Så ska man hindra översvämning i Kungsbackaån

Muddring och invallningar - det är det främsta receptet på hur man ska hindra nya översvämningar i Kungsbackaån. Men det kan också bli aktuellt att stoppa havsvattnet genom att förstärka de stora trafiklederna - eller till och med leda av åvattnet så att det aldrig rinner igenom Kungsbacka.

Det är en hel katalog av förslag som konsulterna har tagit fram för att visa hur man kan minska risken att nya höga vattenflöden ska ställa till det lika illa som i december förra året. I vilket fall så räcker det inte att bara muddra och rensa ån genom centrala Kungsbacka för i runda tal 17 miljoner kronor. Man måste också tänka sig någon form av invallningar genom centrala stan med jordvallar eller betongmurar - prislapp: ungefär tre gånger så mycket som muddringen. Ett alternativ kan vara en fördämning uppe vid Alafors. Om man kombinerar det med en damm mot havet så skulle det inte behövas några stora invallningar utmed ån. På lite längre sikt kan det bli aktuellt att förstärka de stora trafiklederna runt Kungsbacka, så att de hindrar havsvattnet att tränga upp i stan. Då talar man om ännu större pengar. En ganska billig åtgärd vore annars att magasinera vatten i Lindomeån, men i så fall måste åsystemet där uppe regleras. Ett annat förslag är att helt enkelt leda av vatten från Kungsbackaån så att det aldrig rinner genom stan, utan i stället letar sig ut via Rolfsån. Det skulle lösa de problem som beror på höga vattenflöden uppifrån. Däremot hjälper det inte mot havsvatten som trycker på utifrån, och ingen vet heller vad en sådan avledning till Rolfsån skulle kosta.