JO-kritik mot länsstyrelsen

Länsstyrelsen kritiseras av JO för att ha tagit åtta år på sig att fatta beslut i ett bygglovsärende i Varberg.

Ärendet gällde ett bygge på en stranskyddad tomt, där länsstyrelsen hade synpunkter. Ägaren lämnade in sin förklaring och hörde sedan inte mer från länsstyrelsen, vilket gjorde att han trodde att han förklaring var godkänd. Men åtta år senare kom ett föreläggande om att byggnaden skulle bort. Fastighetsägaren vände sig till Justitieombudsmannen som anser att handläggningstiden är oacceptabel.