Staten överklagar inte tunneldom

Kammarkollegiet har i samråd med Banverket beslutat att inte överklaga domen i det förlorade målet om ersättning för tätningsmedlet Rhoca Gill i tunneln under Hallandsås.

Staten, företrädd av Kammarkollegiet, hade stämt det franska kemiföretaget Rhodia på 46 miljoner kronor i skadestånd för giftskandalen i samband med tunnelbygget i Hallandsås då det giftiga tätningsmedlet Rhoca Gil läckte ut i naturen.

Beloppet motsvarade statens andel av kostnaderna för sanering och ersättningar till de drabbade. Men den 25 september ogillade Helsingborgs tingsrätt kravet och lade skulden för miljöskadorna på Banverket och tunnelentreprenören Skanska.