Motståndare till gasledning hoppas på nej

Motståndare till den tänkta gasledningen i Värötrakten uppvaktade på tisdagseftermiddagen Varbergs kommunledning.

Syftet är att förmå kommunens styrande att tydligt säga ifrån att Varberg inte vill ha någon gasledning, säger motståndarnas talesman Ove Karlsson.

Gasmotståndarna tycker inte att Varbergs kommun har varit tillräckligt tydlig i sitt avståndstagande mot gasledningen och man hoppas nu att kommunstyrelsen ska säga ett tydligt nej.

Samtidigt håller motståndet på att bli mer organiserat. Den nya Kommittén mot gasprojektet engagerar markägare och närboende som på olika sätt försöker stoppa gasledningen.

Kommittén har lyckats få till stånd möten mellan exploatören Swedegas och markägarna och det har rätat ut en del frågetecken.

Swedegas har bjudit in till samrådsmöte på måndag.