Halmstad utmärker sig

Halmstad är den enda kommun i Halland som har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande asylsökande barn.

Det framgår av en lista som Migrationsverket publicerar på sin hemsida.

På en annan lista publiceras namnen på 14 kommuner som i år inte har tagit emot flyktingbarn som kommit ensamma till Sverige, och som inte heller tagit emot några vuxna eller barn som fått uppehållstillstånd.

Publiceringen görs enligt verkets generaldirektör Dan Eliasson för att få kommunerna att diskutera frågan om att ta emot fler barn.