Mer vindkraft utanför Halmstad

Företaget Eulus vind ansöker om tillstånd till att bygga fem vindkraftverk i närheten av avfallsanläggningen i Kistinge strax utanför Halmstad.

Vindkraftverken som man vill bygga kommer att ha en tornhöjd mellan 80 och 100 meter och en effekt på 2- 3 megawatt. En ansökan om plantillstånd har idag lämnats in till länsstyrelsen.