Ätrans botten förgiftad

Stora mängder giftiga föroreningar finns på Ätrans botten där varvet håller till Falkenberg.

Föroreningarna består av bland annat av PCB och och tungmetaller. Gifterna har hamnat i vattnet i samband med blästring och målning av fartyg på varvet.

Proverna i bottensedimenten togs för två år sedan, men det är inte förrän nu som uppgifterna blivit kända för myndigheterna.

Att bottensedimenten i Ätran innehåller föroreningar innebär problem vid bland annat muddring av hamnen eftersom muddermassorna inte får tippas i havet. Det har också betydelse för den fortsatta miljöprövningen för varvets verksamhet i Falkenberg, berättar Hallands Nyheter.