Kungsbacka beredd att ta emot flyktingbarn

Politikerna i Kungsbacka står fast vid att ta emot några ensamma asylsökande barn. Hur många det kan bli är inte bestämt.

- Det kan handla om mellan 3 och 8 per barn per år, säger kommunalrådet Kenneth Nilsson från folkpartiet till Radio Halland.

Numera det är länsstyrelsen som ska se till att kommunerna tar emot flyktingar. Det innebär att Kungsbacka ska ta emot barn via den halländska, och inte genom Göteborgsregionens kvot som kommunen tidigare hade tänkt.

Kenneth Nilsson betonar att var flyktingbarnen sedan placeras är en annan fråga som man tills vidare vill hålla öppen.