Hästgårdar får kraftiga böter

Fyra hästgårdar i Halland får kraftiga böter för att de byggt eller inrett nya stallar utan att först få de godkända av länsstyrelsen.

Bötesbeloppen, som varierar mellan 12 000 och 24 000 kronor, drabbar fastighetsägare utanför Varberg, Falkenberg, Vessigebro och Våxtorp.

I de flesta fall handlar det om stall för fler än tio hästar.

Enligt djurskyddslagen måste nya stallar för hästar anmälas till länsstyrelsen för godkännande.