Ung Vänster protesterade mot Sd

Ung Vänster genomförde på lördagen en lugn manifestation utanför Sverigedemokraternas kommunkonferens i Getinge.

Det var ungefär 15 personer som bland annat protesterade mot att Sverigedemokraterna ser det mångkulturella samhället som ett hot.