Valet av gymnasieutbildning viktigare än tidigare

Från och med 2010 försvinner möjligheten läsa upp sina gymnasiebetyg, eller komplettera med ämnen på komvux, för att förbättra sina chanser att komma in på attraktiva högskoleutbildningar.

Var fjärde elev har hittills utnyttjat möjligheten att läsa upp och komplettera sin avgångsbetyg på KomVux.

– Den gymnasieutbildning eleverna nu väljer, och de betyg de får, är det som gäller för fortsatta högre studier, säger Ingela Holmqvist yrkes- och studievägledare på Östergårdsskolan i Halmstad.

– Men eleverna har inte insett hur viktigt valet är, säger hon.

Nästan varannan elev känner sig vilsen när de ska söka vidare efter grundskolan.

– Föräldrarna måste nu hjälpa sina barn att välja rätt gymnasieutbildning, säger Ingela Holmqvist.