Psykiatrin i länet kan förbättras

Psykiatrin i Halland ger bra bemötande och har kompetent personal. Men tillgängligheten och samarbetet mellan olika verksamheter brister. Det visar den senaste patientundersökning som landstinget låtit göra.