Livsstilsfrågor lyfts fram i vården

Nio av tio hallänningar vill samtala om livstilsfrågor i samband med att man söker vård. Därför satsar landstinget på en utbildning för de landstingsanställda för att kunna ge råd och stöd om kost, alkohol, rökning och fysisk aktivitet.