Gasledningen inget hinder för fler hus

Den planerade gasledningen på Väröhalvön ska vara så säker att den inte ska bli ett hinder för att bygga villor intill ledningen. Men markägarna är fortfarande mycket skeptiska till gasprojektet.

Markägarna har varit oroliga för att en död hand skulle läggas över Väröbygden och stoppa mycket av den nya bebyggelse som annars kan ge markägarna inkomster om de säljer mark. Men nu har Swedegas bestämt att det ska bli en gasledning så ska den leva upp till de krav på hållfasthet som gör att man i princip kan bygga hur många småhus som helst utefter ledningen.

- Men det förändrar inte vår negativa inställning till projektet, säger Karl-Gustaf Bengtsson markägare i Sunvära.

Markägarna har nu också lyckats övertala Swedegas att damma av ett förslag som egentligen hade lagts åt sidan, nämligen att dra gasledningen utefter järnvägen den första biten på land, förbi Nordvära istället för längre österut som den nu är inritad. Så just nu är järnvägsalternativet precis lika troligt som de andra varianterna.