Bristande radonkoll i Kungsbacka

Bara runt en fjärdedel av Kungsbackas skolor och förskolor har hittills mätt radonhalterna i sina lokaler.