Många vill pensioneras i förtid

Ännu fler än idag skulle gå i pension före 65, om de kunde, det visar forskning från Göteborgs universitet.

Enligt den statistik som Sverige Radio Halland redovisat tidigare så har antalet personer som gått i pension före 65 fördubblats de senaste fyra åren, och totalt är det cirka 10 procent i åldersgruppen 61-64 som tar ut sin ålderspension i förtid.

Men sociologen Tiiu Soidres forskning visar att hälften av de tusen personer som hon frågade skulle gå i tidig pension om de kunde.  

– Jag blev förvånad för jag trodde att en högkonjunktur skulle stimulera även äldre personer att jobba längre, säger Tiiu Soidre.

Totalt tillfrågades alltså 1000 personer mellan 55 och 64 om sina attityder till att gå i pension. Cirka hälften ville gå före 65, men bara cirka 6 procent ville jobba efter 65.

Och Tiiu Soidre noterade också en tydlig skillnad mellan män och kvinnor när det gäller attityden till att gå i pension. Tiiu Soidre konstaterar också att många - framförallt män - får olika typer av uppgörelser från sina arbetsplatser för att gå i förtid.