Åtal hotar ägare till grustäkter

Ett stort antal ägare till grus- och bergtäkter i Halland riskerar åtal för att inte ha följt gällande villkor.

Länsstyrelsen vänder sig nu åklagarmyndigheten och vill ha prövat om dom gjort sig skyldiga tll brott mot miljölagen. Tre av täkterna finns i Hylte och två i Laholms kommun.

I de flesta fallen handla det om att ägarna tagit grus och sten utanför de områden som är angivna i villkoren för täkterna.