Många ungdomar söker hjälp

Allt fler ungdomar mår dåligt i Halmstad. På familjemottagningen har man märkt av en markant ökning av ungdomar som av olika anledningar mår dåligt och därför söker sig till mottagningen för hjälp och stöd. Trycket är just nu så stort att personalen knappt hinner med alla besök.

De tre senaste åren har man på familjemottagningen märkt av en successiv ökning av ungdomar mellan 14 och 20 år som mår dåligt. Den främsta anledningen är relationsproblem. Det kan till exempel handla om att man inte står ut hemma på grund av bråk eller föräldrars missbruk.

Anita Ekberg som är socialrådgivare på familjemottagningen säger att de hittills i år varit i kontakt med 116 ungdomar, fler än under de sex år man varit i gång.

De som söker sig hit har vanliga tonårsproblem med kompisar, skola och föräldrar. Problem som kan vara nog så besvärliga, säger Anita Ekberg.

Anita Ekberg tror att pressen på ungdomar är mycket större än för några år sen och att attityden bland unga är råare idag.

- Det ställs större krav på ungdomar. Det har blivit väldigt mycket med utseendefixering. Hur man ska vara och hur man ska tycka, säger Anita Ekberg.

Till familjemottagningen vänder sig även föräldrar till tonåringar. Ett allt vanligare ämne är då datoranvändandet som för många föräldrar är ett svårhanterligt problem. Det är också ett ämne som Anita Ekberg tycker är svårt då det inte riktigt finns några riktlinjer för hur man ska hjälpa och vad som ska anses normalt.

- De lever sitt liv genom datorn. De missköter skolan och missköter sig själva. De träffar inga kompisar. De sitter vid datorn sin vakna tid, säger Anita Ekberg.