Trafikdöden konstant i Halland

Antalet människor som omkommit i trafiken förra året ökade med runt tio procent jämfört med året innan i Sverige. Men i Halland märks ingen stor skillnad. Olyckorna med dödlig utgång har legat på ungefär samma nivå de senaste åren.

Enligt Vägverkets preliminära statistik dog 15 personer i trafiken i Halland under året som gick.

Året innan dog 14 personer i trafikolyckor, och siffran har legat kring 15 personer per år under 2000-talet, med undantag för 2004 då det var uppe i 24 personer som omkom. 

Främst sker dödsolyckorna i bilar, det gäller i nio fall av dom 15. Resterande olyckor fördelar sig jämt mellan cyklister, mopedister, motorcykelförare och fotgängare.

Det som skiljer sig med 2007 års statistik är att fler olyckor sker på mindre enskilda vägar eller i stadstrafik. Tidigare skedde fler dödsolyckor på dom större länsvägarna.

Nästan hälften av fjolårets dödsolyckor inträffade på enskilda eller kommunala vägar i fjol medan det bara var en sån dödsolycka 2006.