Kungsbacka

Bättre möjligheter till avlastning för anhöriga

Det planeras fler så kallade korttidsplatser inom Kungsbackas äldreomsorg, alltså platser där en person vistas upp till tre veckor.

Äldreomsorgens politiker i Kungsbacka kommun får inom kort ta ställning till ett förslag som innebär att antalet korttidsplatser ökar från 39 till 61 stycken.

Behovet av korttidsplatser har ökat eftersom målet är att de äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt. Men det ökar behovet av avlastning för anhöriga, och korttidsplatser är en möjlighet till avlastning.

Korttidsplatser kan också användas för återhämtning efter en sjukhusvistelse eller för vård i livets slutskede.

Korttidsplatserna finns i dag framför allt i Åsa men ska spridas till fler platser i Kungsbacka kommun.