Falkenberg

Nya tag för att locka norrmän till Halland

Region Halland samarbetar med Gekås på en norska turist- och resemässa som öppnar i veckan. Målet med samarbetet är att locka fler norrmän till Halland genom att samverka med starka halländska varumärken.

Vid turist- och resemässan  i Oslo och Lilleström 10-13 januari deltar förutom Gekås, från Kungsbacka Freeport, Kungsmässan och innerstadshandeln, från Halmstad kommer även Äventryslandet.

Norge har på senare år blivit en av de viktigaste utlandsmarknaderna för den svenska tursismbranschen.