Halmstad

Stafettläkare skapar otrygghet

Hyrläkare är fortfarande en stor utgift för landstinget och det är inte bara ett problem för landstinget utan också för den enskilde. En som drabbats är halmstadbon Nils Eriksson som förra året fick träffa fem olika läkare som patient på vårdcentralen på Vallås.

De så kallade stafettläkarna, som ersätter de ordinarie läkarna, skapar otrygghet och irritation. Men Nils Eriksson tror inte att det är enbart läkarbristen som skapar problemet. Han menar att det också beror på Vårdval Halland och strävan att uppfylla löftet om att man ska få träffa en läkare samma dag man ringer.

Men enligt ledningen på Vallås vårdcentral har situationen med läkare som kommer och går ingenting med vårdval Halland att göra. Utan beror enbart på bristen på läkare.

Katarina Samskog, verksamhetschef på vårdcentralen Vallås säger till P4 Radio Halland att problemet med få läkare finns på fler vårdcentraler än den i Vallås.