Varberg

Varbergs sjukhus rustar för överbeläggning

Sjukhuset i Varberg förbereder sig för kunna ta emot ett mycket stort antal inlagda patienter.

Trycket har varit stort på medicinkliniken efter jul. För att klara att ta hand om tillströmningen av akuta fall ha åtta platser reserverats på sjukhuset som snabbt kan bemannas vid behov. Fler platser innebär ökad arbetsbörda för personalen.

Sjukhusledningen säger sig vara medveten den försämrade arbetsmiljön, och att man arbetar för att försöka att jämna ut arbetsbelastningen genom att bland annat se över behovet av bland annat läkare på sjukhuset.