Folkpartiet vill bygga mer i Ringhals

Folkpartiet vill bygga fler kärnkraftverk i bland annat i Ringhals.

- Det är naturligt att koncentrera sig på de orter där det redan finns kärnkraftverk, säger Jan Ertsborn folkpartiets riksdagsman från Halland.

Jan Ertsborn tycker att riskerna med att bygga ut kärnkraften är små jämfört med den klimatförsämring som pågår på grund av utsläppen av växthusgaser.

Folkpartiet vill att det förbud som nu gäller för att bygga nya kärnkraftverk ska upphävas - redan efter nästa val till riksdagen.

En utbyggnad på Ringhals skulle kunna ske under 2020-talet. Idag finns det fyra reaktorer i Ringhals som  beräknas ha en livslängd till 2040.

Motiveringen för att satsa mer på kärnkraften är att minska utsläppen av koldioxid.