Svagt intresse för hushållsnära tjänster

Intresset för hushållsnära tjänster, och det avdrag med 50% för tjänster som utförs i hemmet, verkar betydligt mindre än vad många trodde då tjänsterna blev avdragsgilla i juli 2007.