Laholm

15 miljoner till miljöinvesteringar

Det slutliga statliga bidraget till Laholms kommuns lokala investeringsprogram för att minska försurningen och övergödningen i Laholmsbukten har fastställts till 14,9 miljoner kronor.

Programmet startade år 2000 och handlar om att minska försurningen och övergödningen i Laholmsbukten.

Drygt 126 hektar våtmarker har anlagts för att ta hand om utsläppen av fosfor och kväve från jordbruk och hushåll innan dessa når havet.

Sammanlagt har programmet kostat 21,5 miljoner.