Halland

Fler får dispens från strandskyddet

De senaste fem åren har det blivit betydligt fler som får bygga nära sjöar och vattendrag i Halland trots det strandskydd som normalt gäller där för att värna allemansrätten.

Magnus Falk bygger hus i Löftadalen och fick dispens trots att tjänstemännen inte ville gå med på det.

– Eftersom detta inte är en intressant snårskog för de flesta att ta del av så känner vi att vi begränsar allmänheten väldigt lite, säger han.

Om 10, 20 eller 30 år kanske det är bebyggt här, kan man inte då tänka sig att man drar sig för att gå förbi bäcken här om det ligger ett hus däruppe, för att man tänker att det är privat?

– Jag känner att här strax nedanför, och delvis skymd från den här lilla bergsknallen här, så är det inte i direkt synhåll, vi är ändå 70 meter ifrån.

Tjänstemännen tyckte inte att det fanns några goda skäl att låta Magnus Falk bygga sitt hus knappt 70 meter från en bäck.

Men byggnadsnämnden släppte igenom bygget ändå. Vattendraget ansågs inte så betydelsefullt och växter och djur skulle knappast ta skada.

”Populärt att bygga här”
Kungsbacka är den kommun i Halland som lämnar i särklass flest dispenser från strandskyddet. Men så är det också populärt att bygga här, påpekar byggnadsnämndens ordförande Lars Stranne.

– Kungsbacka är den mest expansiva kommunen, säger han.

Förra året sa nämnden bara nej till dispens i något enstaka fall. Lars Stranne tycker ändå att man är tillräckligt restriktiv.

– Vi följer de lagar och förordningar som finns, och då är vi tillräckligt restriktiva.

Nej i vart femte fall
Ingegerd Svensson på länsstyrelsen har hand om strandskyddet vid havet. Där är det lite tuffare, hon har sagt nej i ungefär vart femte fall.

– Kusten är kanske särskilt skyddsvärd, säger hon.

Hur kan det komma sig att det har ökat så pass mycket?

– Jag tror att det beror på att det är ett högre bebyggelsetryck generellt sätt i de här goda tiderna. Halland är ett attraktivt landskap att bo i, säger Ingegerd Svensson på länsstyrelsen i Halland.