Asylsökande kan få psykiatrisk hjälp

Flyktingar med svåra upplevelser bakom sig kan få chansen till psykiatrisk hjälp redan under asyltiden. Mikael Horn på Migrationsverket i Falkenberg försöker få loss EU-pengar till samtalshjälp.

– Vi skulle börja med någon slags behandling eller samtal just för sådana som lider av posttraumatisk stress. De får idag inte speciellt mycket hjälp, säger Mikael Horn.

– Skulle vi få EU-finansiering skulle vi kunna sätta igång de här samtalen under själva processen. Sen om man får stanna, lämnar man över det till landstinget som har en annan skyldighet när man får stanna i landet. Då har man samma rätt att få sjukvård som alla andra.

Bara rätt till akut sjukvård
Så länge man är asylsökande har man bara rätt till akut sjukvård. Det gäller även psykiatrisk vård.

Mikael Horn hoppas därför att EU ska vara med och betala samtal med psykolog eller psykiater för dem som lider av posttraumatisk stress, alltså en svår stressreaktion som kan utlösas av krigsupplevelser eller tortyr.

”Mycket att vinna”
Det finns mycket att vinna på det, menar han.

– Asyltiden är ganska jobbig med väntan innan man får ett beslut. Då kanske man knyter upp hela tillvaron på att man ska få ett uppehållstillstånd. Sedan när man väl får det kanske det brakar loss och man inte riktigt kan hantera det här. 

– Är det så att man hanterar det i ett tidigt skede kanske det aldrig behöver bli så pass illa, säger Mikael Horn, chef för Migrationsverkets mottagningsverksamhet i Halland.