Varberg

Sjukhus gick med förlust

Sjukhuset i Varberg gick förra året med en förlust på 39 miljoner kronor.

Högre kostnader för läkemedel och att fler patienter skickats för specialistvård till större sjukhus är två förklaringar till underskottet.

Sjukhuset i Varberg planerar inga uppsägningar av personal med anledning av de röda siffrorna i bokslutet. Däremot kan det leda till att vakanta tjänster inte blir tillsatta.