Halmstad

Syntetiskt heroin låg bakom dödsfall

Det var en överdos av det syntetiska heroinet fentanyl i plåsterform som orsakade tre dödsfall i Halmstad i slutet av förra året. Det har polisens utredning nu slagit fast.

– Utredningen som är gjord när de här dödsfallen blev kända visar att det förekommer handel med sådana här plåster, säger Christer Harplinger som är informationschef på Hallandspolisen.

– Eftersom de finns ute i sjukvården och på apotek så går det inte att härleda till exakt var men fabrikanterna vet på ett ungefär vart olika sändningar är skickade, fortsätter han.

Hundra gånger starkare
Fentanyl är ett starkt smärtstillande medel som används inom vården i plåsterform. Det är hundra gånger starkare än rent heroin och kan tas upp direkt via huden.

I de tre dödsfall som har utretts av polisen har en del av ett plåster lags under tungan och på så sätt tagits upp i kroppen. Fentanylet påverkar andningen och de tre personerna dog av andningsstillestånd.

Har kommit tillbaka
Preparatet används som drog främst i missbrukarkretsar. De första uppgifterna om fentanylmissbruk kom för cirka tio år sedan och nu har det alltså kommit tillbaka.

– Det viktigaste nu är egentligen att se till att inte den här handeln fortsätter utan att folk blir klara över hur farliga de här preparaten är. Man pratar om att ett saltkorns storlek är tillräckligt för att orsaka andningsstillestånd, säger Christer Harplinger.