Falkenberg

Barn till skilda föräldrar får träffas

I Falkenberg har kommunen startat en gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar. Anledningen är att barn till skilda föräldrar ofta mår dåligt och känner skuld men i många fall saknar någon att prata med.

På gruppverksamheten kan barnen träffa andra med samma erfarenhet och få hjälp med att hantera sin nya livssituation, säger Annika Olling, behandlingssekreterare på familjecentrum i Falkenberg.

– Man kan få nya tankar som man inte har tänkt själv och som kan hjälpa barnet vidare på vägen. Det tror jag kommer att stärka barnets självkänsla.

Vad betyder det att man får prata om det här ämnet med andra jämnåriga?

– Dels delar man varandras upplevelser, och naturliga samtal kan uppstå mellan barnen. Och sen kan de få nya kontakter.

Via organisationen Bris har det framkommit att det finns ett behov för den här typen av gruppmöten. De senaste åren har fyra av tio samtal till bris handlat om frågor kring skilsmässor.

Tio möten
Verksamheten kommer att bestå av tio möten där man kommer att följa ett material som Bris tagit fram. Annika Olling tror att verksamheten kommer att fylla en viktig funktion.

– Dels känner sig barnen ofta väldigt ensamma i sin situation. Sen är barn väldigt lojala, de kan inte prata om pappa hos mamma och de kan inte prata om mamma hos pappa. Det här ger en möjlighet för dem att uttrycka sig.

Delas upp efter ålder
Verksamheten riktar sig till barn mellan sju och tolv år där man delar upp barnen i två grupper efter deras ålder. Helst ska båda föräldrarna ge sitt medgivande till att barnet deltar.

– Många föräldrar har upptäckt det här och tycker det är jättebra. Det är inte bara för barn vars föräldrar har stora konflikter, utan det är en kris för alla i familjen när det blir en separation, säger Annika Olling, behandlingssekreterare på familjecentrum i Falkenberg.