Halmstad

Skolor vill ha större frihet

Skolledarna i Oskarström vill ha större självständighet gentemot andra skolor i Halmstads kommun.

Genom att vara mer självstyrande i förhållandet till barn- och ungdomsnämnden tror rektorerna i Oskarströmsområdet att det finns många fördelar för både lärare och elever. Man pekar bland annat på möjligheterna för eleverna att bestämma mer över sina måltider.

– För lärarna kan det innebära att det blir mer tid över till undervsining, eftersom det idag går åt mycket tid med att kontakta centralt placerade personer när det gäller service och fastighetsskötsel, säger Tony Roth som är rektor på Skavböke och Esperedskolorna i Oskarström.

Förhoppningen är att komma igång till hösten och det blir ett försöksprojekt som pågår i tre år.