Halmstad

Miljöpartiet vill skrota flygplats

Miljöpartiet vill lägga ner flygplatsen i Halmstad. Kravet framförs i en motion i vilken det står att det är av ekonomiska och miljömässiga skäl som flygplatsen bör läggas ner.

- Vi vill avveckla flyget på de orter där det går lika bra att åka tåg, säger Bruno Toftgård.

Enligt miljöpartiet svarar flyget  för 30 procent av transportsektorns andel av utsläppen av växthusgaser i landet.

Enligt Bruno Toftgård är det en rimlig åtgärd att ersätta flyg med tåg på kortare sträckor. Ett sätt är att återinföra X2000 tåg på sträckan mellan Halmstad och Stockholm.

- Jag är inte säker på att alla partier i Halmstads kommunfullmäktige ställer upp på vårt förslag, säger Toftgård.

Miljöpartiet på riksplanet har tidigare föreslagit att stoppa inrikesflyg i södra och mellersta Sverige.