Relativt lite skogsskador efter stormen

Skogsägarna kom betydligt lindrigare undan vid helgens oväder jämfört med de tidigare stormarna Gudrun och Per.  Det visar den preliminära uppskattningen av skador som Södra Skogsägarna har gjort.

Helgens storm fällde drygt en miljon kubikmeter skog på fastigheter som tillhör medlemmar i Södra. Stormen Per för ett drygt år sedan fällde 8 miljoner och Gudrun 30 miljoner kubikmeter skog hos Södras medlemmar.

Enligt Södras informationschef Per Braconier kommer den skog som föll omkull på fredagen att kunna tas omhand utan att behöva sätta in mer avverkningsresurser.