HALLAND

Föräldrar kan slippa betala dyrt vaccin

Den förälder som vill vaccinera sitt barn mot den vanliga pneumokockbakterien kan komma att slippa betala för den vaccinationen. Landstinget Halland överväger nämligen att låta det vaccinet ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet, vilket gör att också Landstinget betalar för det.

Det är en rekommendation från socialstyrelsen som gör att Landstinget ändrar sina regler. 

– All form av vaccination handlar om att väga det onda mot det goda så att man inte rusar iväg för tidigt. Landstinget Halland följer i allmänhet Socialstyrelsens råd för det är de som är det överordnade organet. Man får en säkerhet i beslutet så att det inte blir något tokigt, säger Björn Johansson, läkemedelschef på Landstinget Halland.

Vanliga men besvärliga bakterier
Pneumokocker är vanliga bakterier hos barn, som för det mesta inte orsakar några problem, men de kan ibland orsaka öroninfektion, lunginflammation eller hjärnhinneinflammation. Det kan leda till hjärnskador, dövhet och i enstaka fall har också svenska barn dött till följd av en pneumokockinfektion.

Hittills har alla föräldrar som velat vaccinera sina barn mot pneumokockbakterier fått betala för det själva, cirka 1500 kronor. Idag är det bara några få barn som får vaccinet utan kostnad, till exempel för tidigt födda barn.

Färdigt förslag under våren
Men nu har Socialstyrelsen utrett om vaccinet ska ges gratis till alla barn. Och under våren kommer troligen ett färdigt förslag att presenteras.

Maria Jahn i Falkenberg har valt att vaccinera sina två söner, Jakob och Viktor, trots att det just nu kostar henne 3000 kronor. Hon tvekade inte inför kostnaden.

– Tittar man på många fritidsintressen redan för de små barnen som babysim så kostar det rätt så mycket pengar också. Då kändes detta jätteviktigt att göra, jag hoppas att det kommer att ingå i det allmänna så småningom, säger Maria Jahn.

Blir dyrt för Landstinget
Om Landstinget Halland fattar beslut att låta det här vaccinet ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet, så kan det arbetet börja årsskiftet 2008/2009. Men det kommer att kosta landstinget omkring 4, 5 miljoner kronor.

Socialstyrelsen har räknat med att det innebär en fördubbling av kostnaderna för vaccinationer jämfört med nu. Exakt hur mycket dyrare det blir i Halland är inte klart.

– Man har diskuterat det här tidigare och sagt att om Socialstyrelsen kommer med en rekommendation att det ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet, så kommer pengarna att skjutas till, säger Björn Johansson på Landstinget Halland.