HALLAND

Nergrävda kablar underlättade i storm

Fredagskvällens storm, den kraftigaste efter förra årets Per, gav klart besked: där Eon hunnit gräva ner sina kablar blev problemen betydligt färre och lättare att åtgärda än där luftledningarna fortfarande är kvar.

– De områden där vi har fått ner jordkabel där har vi förre störningar och i de fall vi ändå fått avbrott, där har vi fått kortare avbrott. Det har gått snabbare att reparera det är bara vissa avgreningar som fått skador och när man har reparerat dem så kan man släppa på strömmen igen, säger Jan-Erik Bengtsson, regionchef på Eon.

Men det är så att det inte helt utan risk att det blir skada även på jordledningarna?

– Det är ju inte jordledningarna som blir skadade, men så länge inte hela elnätet är i jordkabel finns det ju avgreningar som fortfarande går i luften och får man trädpåfall på dem så slår det kortvarigt ut hela nätet tills man har gjort omkopplingar, säger Jan-Erik Bengtsson.

Milda vintrar goda för Eon
De milda vintrarna de två senaste åren har varit bra för Eons nergrävningar av elkablarna. Eftersom det inte varit nån tjäle i marken har arbetet gått fortare än beräknat och 460 av de dryga 1000 kilometer kabel som ska grävas ner i Halland är nu i jorden.

Krafttag kallar Eon sitt grävprojekt som började 2006.

– Det ska vara vi vara färdiga med 2010 och det är ett projekt på fem år. Målsättningen med det är att om vi får en ny Gudrun så 2011 så ska vi alltså klara det utan att någon får mer än högst 24 timmars strömavbrott, säger Jan-Erik Bengtsson på Eon.