Varberg

Kan inte få finsk hemspråksundervisning

Många kommuner klarar inte att erbjuda hemspråksundervisning till språkliga minoriteter. Det visar en granskning som Sveriges Radio har gjort.

Varberg är den enda av de fyra halländska kommuner som ingår i undersökningen som inte kan ordna undervisning på finska.

Har försökt i över tio år
Paula Niemelä i Varberg har förgäves försökt få hemspråksundervisning till sina tre barn i över tio år.

– Jag har sökt hemspråksundervisning varje år sen barnen var små och inte fått det här. Det har inte funnits tillräckligt många som har sökt detta och sen har det inte funnits någon lärare heller, så vi har inte fått någon undervisning på finska alls, säger hon.

Vad har det fått för följder för dig och dina barn?

– De kan inte skriva på finska och knappt läsa finska böcker. Prata kan de ju göra eftersom jag pratar finska med dem

Förstår inte vissa ord
Paula Niemeläs 15-åriga dotter Alexandra tror att hon skulle ha haft nytta av hemspråksundervisning om Varbergs kommun hade kunnat ordna det.

– Det är lite svårt med finska nu för jag pratar mest svenska. Och ibland när jag pratar med mina släktingar i Finland är det vissa ord jag inte riktigt kan säga och som jag inte förstår, säger hon.

Till hösten ändras reglerna så att kommunen måste ordna undervisning i finska och andra modersmål om en enda elev önskar detta. Hittills har det krävts fem elever i varje grupp.