Önskemål från funktionshindrade på nätet

Att spontant ge sig ut och resa eller åka in till stan för att gå på teater eller äta på en restaurang, är ingen självklarhet för den som är funktionshindrad. Det har frilansjournalisten Anna Demert i Kungsbacka tagit fasta på och startat projektet Tag plats på nätet.

På hemsidan kan funktionshindrade utbyta erfarenheter av att resa. Målet är att så småningom få en samlad bild av hur det ser ut med tillgängligheten i samhället.

– För mig handlar Tag plats om att få ta plats, att bli sedd och lyssnad på, och då är enkäten en del, att berätta om sitt resande eller om man inte är van att resa. Det handlar också om att kunna ta plats, och då är vi inne på tillgängligheten, säger Anna Demert.

Samla erfarenheter och önskemål
Ett syfte är också att öka kunskaperna inom turistbranschen om vad som krävs, för att också funktionshindrade på ett bekvämt sätt ska kunna resa eller ta till sig upplevelser som att gå på bio, besöka restauranger m.m. Något som idag ofta innebär problem eftersom dörrposter är för smala eller amper för rullstolar och liknande saknas.

Hemsidan är alltså tänkt att samla olika erfarenheter och önskemål om vad som krävs så att informationen finns samlad, som ett komplement till allt annat arbete som görs för att öka tillgängligheten i samhället, där fortfarande mycket återstår att göra.

”Kan göra vinster”
Anna Demert tror också att branschen har mycket att tjäna på att tillgängligheten blir bättre.

– Hotellbranschen, nöjesbranschen, evenemangsbranschen, om man öppnar dörrarna för alla i samhället så kan man ju göra vinster, säger hon.