Halland

Patienter som fått blod efterlyses

Landstinget i Halland efterlyser patienter som tagit emot blod inom sjukvården under perioden 1965 till 1991. Anledningen är att blodet som då gavs inte var testat för hepatit C, en av gulsotssjukdomarna.

Eftersökningarna gäller de som fick blodtransfusioner efter till exempel trafikolyckor eller komplikationer vid förlossningar. Barn som vårdats för cancer, hjärtopererats, fötts för tidigt eller fått så kallat blodbyte ska också kallas till test.

- Den målgruppen har vi bättre kontroll över, säger smittskyddsläkaren Mats Erntell.

Hepatit C kan ge upphov till kronisk leverinflammation. Enligt landstinget är det svårt att spåra gamla patienter eftersom det saknas uppgifter i dataarkiv, folk har flyttat och personnummer användes inte alltid i mitten på 1960-talet.

Personer i den aktuella målgruppen kan söka sig till en vårdcentral för att där göra ett enkelt test om man bär på hepatit C. Sedan i maj förra året har 470 personer blivit testade. Fyra av de var smittade med hepatit C.