Halmstad

Ingen reklam för vatten

Det blir ingen särskild kampanj från kommunens sida för att framhålla Halmstads rena och fina källvatten för att få medborgarna att dricka mindre flaskvatten och därmed minska koldioxidutsläppen.

Förslaget om en kampanj kom från tre socialdemokrater i fullmäktige, men den borgerliga alliansen tycker inte att det är kommunens sak att lägga pengar på en sådan kampanj.

Men halmstadvattnets goda kvalitet ska lyftas fram i andra sammanhang där det är möjligt tycker de borgerliga politikerna.