Halmstad

Ägaren tvingas undersöka äldre industritomt

Företaget Stora Enso Fine Paper måste undersöka mark och grundvatten vid området kring gamla Oskarströms Sulfitfabrik och Ry AB. Det slår miljödomstolen fast i ett beslut.

Stora Enso hade överklagat kommunens och länsstyrelsens beslut att företaget ska genomföra bland annat en miljöteknisk undersökning. På den gamla industritomten kan det finnas en rad mycket miljöfarliga ämnen i marken. Bolaget menar att det är osannolikt att det är den gamla sulfitfabriken, som lades ner 1966, ensam kan vara syndare till eventuella föroreningar. Det kan likväl vara den tidigare spånskivefabriken som lades ner i början på 1980-talet eller andra företag som funnits på platsen.

Miljödomstolen säger nu att den miljötekniska undersökningen i Oskarström ska vara genomförd innan året är slut.