Halmstad

Grönt ljus för privata gruppboenden

Det blir en privatisering av gruppboenden i Halmstad kommun efter beslut i socialnämnden.

Till årsskiftet är det meningen att privata företag ska driva  gruppboendena.

– Vi genomför det vi går på till val på, säger Mikaela Waltersson ordförande i socialnämnden.

Både facket och anhöriga är negativa till en privatisering eftersom de tror att kvalitén på verksamheten kommer att försämras om ett privat företag tar över.

Men enligt Mikaela Waltersson ska detta inte hända. Man ska anställa två personer som ska arbeta med att kvalitetssäkra den nya verksamheten. Allt för att kvalitén ska bibehållas.

Nu under våren och sommaren drar upphandlingen igång och socialförvaltningen ska då ta in anbud från företag som vill sköta de 20 gruppboenden i Halmstad.