Falkenberg

Revisor utesluts från sitt jobb

En auktoriserad revisor i Falkenberg får inte längre arbeta som revisor.

Det är Revisorsnämnden som sätter stopp efter en mycket kritisk granskning av hans arbete. Revisorsnämnden har hittar en lång rad missförhållanden som man anser vara mycket allvarliga, berättar Hallands Nyheter.

Revisorn har bland annat låtit bli att kontrollera inkomsterna och kassorna i tre företag. Han anses dessutom ha brutit mot regeln att en auktoriserad revisor ska vara självständig och inte ha intressen där revisorns opartiskhet kan ifrågasättas.