HYLTE

Inga särskilda kulturpengar till små orter

Förskolorna i de mindre orterna i Hylte kommun har ingen möjlighet till att åka buss till kulturevenemang. Nu har föräldrarådet vid en förskola protesterat.

Enligt kommunen ska alla barn inom förskolan i Hylte få delta i kulturella upplevelser som litteratur, musik, och dans. Föräldrarådet på Solgläntans förskola i Långaryd tycker att det är orättvist eftersom de flesta evenemang sker i de större orterna.

– Det är lite orättvist att våra barn som går i Långaryd inte har samma möjlighet att delta i de här evenemangen eftersom de måste betala buss och såvidare, säger Patrik Roos, i föräldrarådet, som har skickat en skrivelse till barn- och ungdomsnämnden.

– Efter kontakt med rektorn och andra så har vi då förstått att det finns inget i förskolans egen budget att bekosta de här bussarna, utan då skulle de behöva ta det från budgeten för utemöbler och annat och det tycker vi inte är riktigt rätt, säger Patrik Roos.

Besök räddades av donation
Barnens besök på kyrkans julspel i Burseryd höll på att stoppas eftersom skolan inte hade råd med bussresan, men resan räddades sedan med hjälp av anonyma donationer.

Men föräldrarna skrev ett brev till barn- och ungdomsnämnden där de menar att de flesta evenemangen i Hylte arrangeras i Hyltebruk eller i enstaka fall i Unnaryd eller Torup - barnen på de orterna har större möjlighet att ta del av kulturen som erbjuds. Barnen på mindre orter blir utan större kulturupplevelser och därför vill föräldrarna att förskolorna utanför centralorterna ska få en eller två bussresor per termin.

Inga pengar finns enligt nämnden
Men barn- och ungdomsnämnden som hade uppe frågan på sitt bord konstaterar bara att det inte finns några pengar i budgeten till det här.

– Det innebär ju inte att det måste vara kultur på annan plats, det kan mycket väl vara kultur att läsa böcker, spela instrument och annat på själva enheten Det måste inte innebära att man ska åka någonstans, säger Lars-Göran Johannesson ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Vi har många små orter i vår kommun så de blir ju absolut inte ensamma om att inte ha gångavstånd till biblioteket. Man får ordna det på annat sätt helt enkelt, säger Lars-Göran Johannesson.