HALLAND

Höga vattennivåer väntas

Det kommer att bli nästan lika höga vattennivåer under lördagskvällen vid västkusten som det var vid förra veckans storm. Men tyngdpunkten denna gång kommer att ligga mer över södra Halland.

– Man räknar med att det vid västkusten kan bli någonting mellan 120 och 150 cm över normalvattenstånd alltså någonting liknande det vi hade för en dryg vecka sedan, säger meterolog Claes Biström på SMHI.

Var blir det som högst?

– En bit ner längs hallandskusten och ner mot öresundskusten, där är risken störst den här gången, säger Claes Biström.

Varför höjs vattennivån?

– På grund av att väldigt hårda nordliga och nordvästliga vindar förväntas pressa på vattnet under kvällen.