HALLAND

Dubbdäck delvis skyldiga till dålig luft

Trots att vintern i år inte bjudit på vinterväglag, kör ungefär hälften av bilisterna omkring med dubbdäck. Dubbdäck på barmark river upp partiklar som förorenar luften och är skadliga för människors hälsa.

Men att få bort dubbdäcken bara av den anledningen är fel väg att gå, säger Pontus Grönvall från Däckbranschens informationsråd.

– De partiklar som kommer från slitage av dubbdäcken är de grövre partiklarna i det här registret, men det inte är de som är de riktigt farliga utan det är de fina partiklarna och de kommer från andra källor, säger Pontus Grönvall.

Andra partiklar värre
Betydligt farligare är de finare partiklar som orsakas av avgaser eller kommer från andra källor, men känt är att dubbdäcken särskilt under milda vintrar förorenar luften.

Särskilt i storstäderna längs tättrafikerade stråk där omkringliggande hus hämmar luftcirkulationen, inte minst då det dessutom är torrt.

Dubbdäck sparar liv
Eventuell hälsofara ska ändå vägas mot trafiksäkerheten, och där har Statens Väg- och Trafikforskningsinstitut beräknat att den vid sekelskiftet införda vintervägslagen sparat mellan sju och nio liv, förutom att det är omkring 60 färre allvarligt skadade i trafiken.

I Tyskland är dubbdäck förbjudna och i vissa norska kommuner tar man också ut en särskild avgift, men det anser däckbranschen och Pontus Grönvall vara fel väg att gå.

Information om alternativ efterlyses
Bättre då att informera om möjligheten att köra dubblösa så kallade friktionsdäck och det verkar också regeringen vara inne på, samtidigt som man ändå överväger att korta ner tiden för när dubbdäck ska vara tillåtna.

Roger Johansson, däckhandlare i Halmstad, tror också att de allt mildare vintrarna kommer att få fler att välja vinterdäck utan dubbar.

- Det är inte helt omöjligt och fortsätter det att vara milda vintrar framöver så tror jag att folk skiter i att lägga på vinterdäcken överhuvudtaget. Det kan jag nog vara lite rädd för, säger Roger Johansson.