KUNGSBACKA

Kommun lovar bättring

Skolverket kritiserar än en gång Kungsbacka kommun för att de har misslyckats med att erbjuda ett barn en förskoleplats.  Men kommunen håller fast vid löftet att man senast hösten i år ska klara av att som lagen säger erbjuda barnomsorg inom fyra månader.

I höst ska nämligen 30 nya förskoleavdelningar stå klara enligt Larry Söder, ordförande i nämnden för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun.

– Under 2008 så kommer vi bygga drygt 30 nya avdelningar i Kungsbacka kommun och det förväntar vi oss att det räcker för att kunna klara kravet att erbjuda barnomsorg inom fyra månader, säger Larry Söder.

Inte första gången Skolverket kritiserar
Kungsbacka kommun har haft köer till förskolan sen 2004 och den första kritiken från Skolverket kom två år senare. Trots att kommunen sedan dess lovat att åtgärda problemen genom att bygga till flera avdelningar har åtgärderna inte räckt till eller blivit försenade bland annat på grund av att man stött på olika problem vad gäller byggprojekten.

Men nu tror man alltså att de nya avdelningarna kommer att stå klara hösten 2008 och det kommer kommunen att meddela skolverket med anledning av kritiken

– Vi har ju försökt att bygga så snart det är möjligt, men tyvärr har ju inte alla planer gått i lås utav olika anledningar, Nu lossnar väldigt många på ett år och det är vi väldigt glada för, säger Larry Söder i nämnden för förskola och grundskola.

Men vad har varit anledningen till att det har dröjt?

– Ja att finna mark och att få möjlighet att bygga på den marken vi hittar är väl två anledningar som är ganska uppenbara, säger Larry Söder.

Hur kommer det sig att ni efter år av kritik från skolverket fortfarande inte löst problemen?

– Ja det är ju som så att vi har ju långa köer i Kungsbacka, men det är ju för att vi är en inflyttningskommun och att vi inte har lyckats bygga i den takt som behövs för att medborgarna ska kunna få barnomsorg i rätt tid, fortsätter Larry Söder.