Halland

Trögt för kvinnligt företagande

Det går trögt för det kvinnliga företagandet i Halland trots kampanjer för att inspirera kvinnor att starta eget.

Mellan 1990 och 2007 har antalet kvinnliga företagare knappt ökat alls. 

Det finns en rad orsaker som gör att kvinnor inte startar eget företag. En är att man då går miste om vissa sociala trygghetssystem som följer en fast anställning. Andra orsaker är brist på tid och kapital.

Svenskt näringsliv i Halland ser ändå ljust på framtiden för kvinnliga företagare.

– Idag är det nämligen lika många män och kvinnor som är verkställande direktörer inom ung företagsamhet i Halland, säger Mikael Kulanko som är regionchef.

– Det kommer att ta tid innan olika insatser och stöd får genomslag i bland kvinnliga företagare, tror Mikael Kulanko.