Halmstad

Frias från misstankar om hot

En av de fyra huvudmisstänkta i den stora människosmugglingshärvan i Halmstad, en 50-årig kvinna, frias från misstankarna om övergrepp i rättssak.

Den nu friade kvinnan var åtalad misstänkt för att ha hotat tre andra personer som misstänks för delaktighet i människosmugglingshärvan. På så sätt ska hon ha försökt få de att ändra sina vittnesuppgifter, men det är något som tingsrätten inte tycker det går att bevisa.

Den 50-åriga kvinnan är alltså en av de fyra huvudåtalade i det stora människosmugglingsmålet. Enligt åtalet har hon ordnat handlingar åt två av de som känt sig hotade, två kvinnor, så att de kunde komma till Sverige.

Den tredje, en man, ska hon ha gett pengar för att gifta sig med en av de båda kvinnorna.

Oklart vad hoten skulle innebära
Det var efter att polisen kommit människosmugglingen på spåren och gjort husrannsakan hos de tre som 50-åringen enligt dem sagt åt dem att ändra sina vittnesuppgifter, annars skulle hon bland annat skicka folk på dem.

Men tingsrätten tycker att uppgifterna är alldeles för vaga och att det inte går att få någon bestämd uppfattning om vad hoten skulle innebära.

Tingsrätten noterar också att de som känt sig hotade själva är åtalade och att det inte går att bortse från att de har intresse av att framstå mer som offer än som gärningsmän.

Finns ingen annan bevisning
Tingsrätten tycker inte heller att den åtalade kvinnans berättelse var helt övertygande, men eftersom hon nekar till anklagelserna och det inte finns någon annan bevisning så frias hon.

Själva huvudrättegången som gäller människosmugglingen inleds imorgon, tisdag.