Båstadgrupp vill bilda nätverk för skatteändring

Båstads kommun måste utreda hur utformningen av fastighetsskatten drabbar de boende på Bjäre. Det menar den nybilade föreningen Bjärebygdens boskattegrupp, som protesterar mot utformningen av fastighetsskatten.
Gruppen vill också att Båstads kommun tar initiativ till att bilda ett nätverk av kommuner, som drabbas extra hårt av fastighetsskattens utformning. På sikt hoppas man kunna bilda en mäktig påtryckningsgrupp för att kunna få till en förändring. Gruppen vill dock inte avskaffa fastighetsskatten, bara få ett rättvisare system.